MİKROŞERİT FİLTRELER

MİKROŞERİT FİLTRE AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

  • Mikroşerit filtrelerin üretim maliyetinin düşük, seri üretiminin kolay, yüksek doğruluğa sahip ve boyutlarının küçük olması gibi avantajları vardır.
  • Modellenmesinin kolay ve hızlı olması da önemli bir avantajdır.
  • Aktif devre elemanları ile birlikte aynı dielektrik tabaka üzerinde üretilebilmesi de yine önemli avantajlarındandır.
  • Dezavantajları; İletken ve dielektrik kayıplarından dolayı araya girme kaybı yüksektir. Bu sebeple yüksek güç ve düşük kaybın gerekli olduğu uygulamalarda tercih edilmezler.

Mikroşerit filtrelerin, mikrodalga devreleri, radarlar, hücresel haberleşme, test ve
ölçüm sistemleri gibi çeşitli uygulama alanları vardır. Küçük boyutlu, ucuz ve
üretimlerinin kolay olmaları, mikroşeritlerin günümüzde filtre uygulamalarında sıkça
kullanılmasını sağlamıştır. II. Dünya Savaşı boyunca pratik mikrodalga
sistemlerinde, dikdörtgen dalga kılavuzları ve/veya koaksiyel hatlar iletim hattı
ortamı olarak kullanılmıştır. O dönemde dalga kılavuzlarının yüksek güç isteyen
radar sistemlerinde kullanılması oldukça yaygındı. Fakat onların sınırlı bant genişliği
ve pahalı olmaları kullanılmalarını zorlaştırıyordu. Geniş bandlı koaksiyel hatlar
mikrodalga devreleri için uygundu. Fakat bu hatları karmaşık mikrodalga
devrelerinde gerçekleştirmek oldukça güç oluyordu. Bu nedenlerden dolayı,
düzlemsel iletim hatları geliştirildi. Bunlar şerit hat, mikroşerit, yarıklı hat gibi iletim
hatlarını kapsamaktadır. Bu tip hatlar düşük maliyetli olup aktif devre elemanları ile
kuplajları kolaydır.

bir filtreden beklenenler nelerdir?

1- düşük ınsertion loss,

2- yüksek return loss,

3- iyi seçicilik beklenir.

Filtre tasarımında sırasıyla uygulanacak adımlar

  1.  Filtre karakteristiğine karar verilir.
  2.  İstenen özellikleri sağlayacak olan alçak geçiren prototip devre tasarlanır.
  3.  Bu devreye frekans ve empedans ölçeklendirmesi yapılır.
  4.  Oluşan prototip devre mikroşerit yapıya dönüştürülür.

Bir Cevap Yazın