spektrum analizör ile network analizör arasındaki fark nedir?

Osiloskop nedir?

Laboratuarlarda bir elektrik sinyalinin grafiğin şeklini nasıl bir ekran görebiliriz? Osiloskop bize grafikleri nasıl gösteriyor?  Başka ne için kullanılır?  İç  yapısı nasıldır?  Ne ölçer? İşte anlatıma başlıyorum.

Osiloskop esasında kendisine gelen dalga şeklini grafik olarak ekranda gösteren alettir. Yani elektrik dalga sinyali çizer. Dalga sinyalinin, frekansını ve genliğini de öğrenmemizi sağlar. Osiloskop bir elektrik devresine her zaman paralel bağlanır. Çünkü iç direnci çok yüksektir.

Osiloskop Elektrik Sinyalini Ekrana Nasıl Çiziyor?
Katot Işınlı Tüp(Cathode Ray Tube) elektron üreten flaman ile elektron demetini fosforlu ekrana doğru odaklayıp hızlandıran düzenlerden meydana gelmektedir. Flaman elektron üretir ve katot tarafından yollanır. Katot etrafında bulunan ve negatif gerilim uygulanmış olan elektrot kontrol ızgarası adını alır. Pozitif gerilime sahip olan hızlandırma anotu tarafından çekilen elektronlar kontrol ızgarası deliğinden ışın haline gelerek ilerler. Katot odaklayıcı ve hızlandırıcı anotu meydana getirdiği düzeneğe elektron tabancası adı verilir.

Katot Işınlı Tüp (CRT)► İlginizi Çekebilir: Ölçüm Cihazı Özellikleri ve Kullanımı
Elektron tabancasından çıkan elektronlar düşey ve yatay saptırma plaka çiftleri içinden geçer. Saptırma plakalara uygulanan gerilim ile elektron demetine sapma miktarı ayarlanabilir. Elektron demetinin hareket miktarı saptırma plakalara uygulanan gerilimle orantılıdır. Osiloskobu yatay saptırma plakalarına osiloskobun içinden üretilen rampa veya testere şeklinde gerilim uygular. Ekranda bir görüntü elde edebilmek için tarama işaretine uygulanması gerekir.  Elektronlar yatay ve düşey plakalara uygulanan gerilimin fonksiyonu olarak hareket eder.
Ekran yüzeyine hareket eden ve büyük kinetik enerjiye sahip olan elektronların ekrana çarpması ile enerjileri ışık enerjisine dönüşür. Yani plakalar arasından geçen elektronları (elektron demetini) saptırılarak fosfor ekrana çarptığı noktanın yerini değiştirir. Bu noktanın konumu saptırma plakalarına uygulanan gerilimin ani değeri ve dalga şekline bağlı olarak değişecek ve ekranda ışıklı bir çizgi oluşacaktır.
Osiloskop Ne Ölçer?
► AC – DC Gerilimler ► AC- DC Dolaylı Olarak Akımlar  ► Periyot ve Frekans ► Çok Kanallı Osiloskoplarda Birden Fazla Sinyalin Karşılaştırılması ve Faz Farkı Ölçümü ► Komponent Testi
Kaynak
uenics.evansville.edu
http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/osiloskop-nedir-bolum-1/8726#ad-image-3

spektrum-network analizör arasındaki fark

network analizör

network analizör

spektrum analizör

spektrum analizör

NETWORK ANALYZER

SPECTRUM ANALYZER

Devreleri, bileşenleri, alt sistemleri ölçer Genlik karakteristiğini, yan bandları, harmonikleri, faz gürültüsünü, taşıyıcı seviyesini ölçer
Kaynak ve çoklu alıcı içerir Komplek sinyalleri ölçüm yada demodüle edebilir.
Faz cevabını ve ışıyan genliği ölçer(frekans taraması ve güç taraması yapar.) Sadece receiver a sahiptir.(tek kanallıdır.)
ileri düzeyde bir hata düzeltme sunar Sayısal bileşenlerin testi için kullanılır. Cihaz jeneratör veya dış kaynakla skaler bileşen testi (herhangi bir faz yokken) için kullanılabilir
Ekranda hasas bir sonuç almak zordur fakat sonucu yorumlamak kolaydır. IF bandgenişliğinin çok geniş bölümüne sahiptir.
Her zaman bilinen tanınan sinyal aranır

Bir Cevap Yazın